Triệu chứng học ngoại khoa – ĐH Y Hà Nội

0
8925

Sách: TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA

Tác giả/ Chủ biên: GS TS HÀ VĂN QUYẾT – PGS PHẠM ĐỨC HUẤN

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2013

Chuyên ngành: NGOẠI KHOA

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here