Cấp cứu ngoại khoa nhi khoa – ĐH Y Hà Nội

0
1325

Sách: CẤP CỨU NGOẠI KHOA NHI KHOA

Tác giả/ Chủ biên: GS ĐẶNG HANH ĐỆ

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2005

Chuyên ngành: NGOẠI NHI

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here