Cấp cứu ngoại khoa (Sau đại học) – 2 Tập – Bộ y tế

0
11036

Sách: CẤP CỨU NGOẠI KHOA

Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: NGOẠI KHOA

Xem trực tuyến: KHÔNG

TẢI VỀ TẬP 1:

TẢI VỀ TẬP 2:

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here