Điều trị gãy xương ở trẻ em – Lã Ngọc Quý – Hoàng Ngọc Sơn

0
1135

Sách: ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG Ở TRẺ EM

Tác giả/ Chủ biên: BS LÃ NGỌC QUÝ – HOÀNG NGỌC SƠN

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: GIÁO DỤC VIỆT NAM      – Năm xuất bản: 2011

Chuyên ngành: NGOẠI CHẤN THƯƠNG

Xem trực tuyến:

PHẦN 1:

 

PHẦN 2:

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here