Kỹ thuật mổ chấn thương chỉnh hình

0
1936

Sách: KỸ THUẬT MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Tác giả/ Chủ biên: NGUYỄN ĐỨC PHÚC, PHÙNG NGỌC HÒA,…

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: NGOẠI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here