Kỹ thuật mổ – GS Đặng Hanh Đệ

0
1669

Sách: KỸ THUẬT MỔ

Tác giả/ Chủ biên: GS ĐẶNG HANH ĐỆ

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: NGOẠI KHOA

Xem trực tuyến: KHÔNG

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here