Ngoại bệnh lý – Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa – 2 tập – Bộ y tế

0
8022

Sách: NGOẠI BỆNH LÝ

Tác giả/ Chủ biên: PGS PHẠM VĂN LÌNH

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: NGOẠI KHOA

Xem trực tuyến:

 TẬP 1:

TẬP 2:

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here