Ngoại khoa cơ sở – Học viện quân y

0
6036

Sách: NGOẠI KHOA CƠ SỞ

Tác giả/ Chủ biên: GS TS PHẠM GIA KHÁNH

Bộ môn/ Trường: HỌC VIỆN QUÂN Y

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN       – Năm xuất bản: 2004

Chuyên ngành: NGOẠI KHOA

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here