Phẫu thuật lồng ngực – Phạm Vinh Quang

0
1917

Sách: PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC

Tác giả/ Chủ biên: PHẠM VINH QUANG

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: NGOẠI LỒNG NGỰC

Xem trực tuyến:

 

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here