Bài giảng sản phụ khoa – Tập 1- ĐH Y Hà Nội

0
26299

Sách: BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA

Tác giả/ Chủ biên: GS DƯƠNG THỊ CƯƠNG

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN SẢN – ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2013

Chuyên ngành: SẢN PHỤ KHOA

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here