Bài giảng sản phụ khoa – Tập 2- ĐH Y Hà Nội

0
9318

Sách: BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA – TẬP 2

Tác giả/ Chủ biên: GS DƯƠNG THỊ CƯƠNG

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN SẢN – ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2013

Chuyên ngành: SẢN PHỤ KHOA

Xem trực tuyến: KHÔNG

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here