Những vấn đề trong sản phụ khoa – Nguyễn Quốc Tuấn

1
2081

Sách: NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG SẢN PHỤ KHOA

Tác giả/ Chủ biên: NGUYỄN QUỐC TUẤN

Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: SẢN PHỤ KHOA

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here