Sách: PHẪU THUẬT SẢN PHỤ KHOA

Tác giả/ Chủ biên: PGS TS PHAN TRƯỜNG DUYỆT

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2015

Chuyên ngành: SẢN – PHỤ KHOA

Xem trực tuyến: KHÔNG

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here