Sơ cứu, cấp cứu và điều trị bỏng – Viện bỏng quốc gia

0
2034

Sách: SƠ CỨU, CẤP CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ BỎNG

Tác giả/ Chủ biên: VIỆN BỎNG QUỐC GIA

Bộ môn/ Trường: VIỆN BỎNG QUỐC GIA

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2006

Chuyên ngành: BỎNG

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here