Khí máu động mạch – Sách dịch – Đỗ Tiến Sơn, Trần Hoàng Long

1
2419

Sách: KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH – SÁCH DỊCH

Tác giả/ Chủ biên: ĐỖ TIẾN SƠN – TRẦN HOÀNG LONG

Bộ môn/ Trường: HỌC VIỆN QUÂN Y

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: KHÍ MÁU, XÉT NGHIỆM

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here