Bài giảng tai mũi họng thực hành – Học viện quân y

0
1907

Sách: BÀI GIẢNG TAI MŨI HỌNG THỰC HÀNH

Tác giả/ Chủ biên: PGS TS NGUYỄN THỊ NGỌC DINH

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN TAI MŨI HỌNG – HỌC VIỆN QUÂN Y

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: KHÔNG           – Năm xuất bản: 2006

Chuyên ngành: TAI MŨI HỌNG

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here