Sách: CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA

Tác giả/ Chủ biên: THS NGUYỄN THU HIỀN

Bộ môn/ Trường: ĐH Y THÁI NGUYÊN

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: Y HỌC DỰ PHÒNG – Y TẾ CÔNG CỘNG

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here