Dược thư quốc gia Việt Nam – Dùng cho tuyến y tế cơ sở – năm 2017

0
3793

Sách:DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM

Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2017

Chuyên ngành: DƯỢC LÝ, DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here