Giáo trình dịch tễ học – ĐH Y Huế

0
4488

Sách: GIÁO TRÌNH DỊCH TỄ HỌC

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN DỊCH TỄ HỌC – KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HUẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: ĐH HUẾ          – Năm xuất bản: 2006

Chuyên ngành: Y HỌC DỰ PHÒNG – Y TẾ CÔNG CỘNG

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here