Khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe – Dùng cho đào tạo cử nhân y tế công cộng – Bộ y tế

0
4163

Sách: KHOA HỌC HÀNH VI VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Tác giả/ Chủ biên: TS NGUYỄN VĂN HIẾN

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2006

Chuyên ngành: GIÁO DỤC SỨC KHỎE, YHDP – YTCC

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here