Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng dụng trong lâm sàng – Viện huyết học truyền máu trung ương

0
4904

Sách: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU ỨNG DỤNG TRONG LÂM SÀNG

Tác giả/ Chủ biên: GS ĐỖ TRUNG PHẤN

Bộ môn/ Trường: VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2009

Chuyên ngành: HUYẾT HỌC, XÉT NGHIỆM

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here