Sách: KỸ THUẬT XQUANG THÔNG THƯỜNG

Tác giả/ Chủ biên: NGUYỄN DOÃN CƯỜNG – ,…

Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2008

Chuyên ngành: XQUANG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here