Một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng – Học viện quân y

0
4006

Sách: MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH LÂM SÀNG

Tác giả/ Chủ biên: HỌC VIỆN QUÂN Y

Bộ môn/ Trường: HỌC VIỆN QUÂN Y

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN           – Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: HÓA SINH LÂM SÀNG, HÓA SINH, XÉT NGHIỆM

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here