Tổ chức, quản lý và chính sách y tế – Dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng – Bộ y tế

0
3246

Sách: TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ

Tác giả/ Chủ biên: TS NGUYỄN DUY LUẬT

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2006

Chuyên ngành: YHDP – YTCC

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here