Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng – GS Nguyễn Thế Khánh – GS Phạm Tử Dương

0
6095

Sách: XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG TRONG LÂM SÀNG

Tác giả/ Chủ biên: GS NGUYỄN THẾ KHÁNH – GS PHẠM TỬ DƯƠNG

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2005

Chuyên ngành: CẬN LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu:

Trong thực tế công tác hàng ngày ở bệnh viện và các cơ quan nghiên cứu y học, việc sử dụng xét nghiệm là rất cần thiết; những sách nói về xét nghiệm có khá nhiều, nhưng những sách viết cho người thầy thuốc sử dụng xét nghiệm thường ít và theo từng chuyên khoa tùy thuộc sở trường của mỗi tác giả. Để giải quyết yêu cầu cổ một tài liệu phân tích tổng hợp tương đối toàn diện cho các thầy thuốc làm công tác điều trị, huấn luyện và nghiên cứu y học, từ năm 1956 chúng tôi đã tiến hành biên soạn cuốn sách này. Cho tới nay, cuốn sách đã được in 12 lần (1956 – 1958 – 1960 – 1968 – 1976 – 1990 – 1991 – 1997 – 1998 – 1999 – 2001 – 2003), qua mỗi lần in lại, tài liệu đã được bổ sung những kiến thức cập nhật.

Những năm qua, với sự bùng nổ về tiến bộ khoa học kỹ thuật, nền y học thế giới và trong nước càng phát triển mạnh, chúng tôi thấy có thêm một số thông tin mới cần được đưa vào tài liệu. Theo yêu cầu của nhiều bạn đọc và Nhà xuất bản Y học; đổng thời cũng là nguyện vọng của chúng tôi luôn luôn mong muốn tài liệu được cập nhạt, cuốn sách lại được tiếp tục chỉnh lý và bổ sung để tái bản.

Ngoài đối tượng chủ yếu là các thầy thuốc lâm sàng, tài liệu còn có thể được dùng cho các sinh viên y, dược khoa, học viên các trường trung học y tế và làm tài liệu tham khảo cho cán bộ làm công tác xét nghiệm. Với các đối tượng như vậy, tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu tất cả các xét nghiệm cần thiết cho việc chẩn đoán lâm sàng, nghiên cứu y học, chủ yếu chú trọng về cách phân tích các kết quả, cách sử dụng các xét nghiệm thế nào cho đúng và hợp lý.

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here