Bệnh viện Tâm thần tỉnh Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019

0
716

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ công văn số 3354/SYT-TCCB ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 cho đơn vị sự nghiệp.

Bệnh viện Tâm thần thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 bằng hình thức xét tuyển như sau:

1. Đối tượng, số lượng viên chức tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng: 19 người

Vị tri việc làm cần tuyển dụng:

– Bác sĩ đa khoa: 02;

– Cử nhân kế toán: 01;

– Cử nhân điều dưỡng: 02;

– Cao đẳng, trung cấp hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng: 04;

– Cao đẳng, trung cấp Dược:02 .

2. Điều kiện đăng ký tuyển dụng:

Điều kiện chung:

Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Bệnh viện Tâm thần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có các văn bằng, chứng chỉ, đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Tiêu chuẩn về ngoại ngữ: Đối với trình độ đại học có tình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) trở lên, đối với tình độ cao đẳng, trung cấp có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (A1) trở lên.

– Tiêu chuẩn về tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ sự tuyển;

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018)

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập, bảng điểm tốt nghiệp được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 01 ảnh 4×6.

4. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

– Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ: Từ ngày 11 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 11 tháng 11 năm 2019.

(Sáng 7h30’ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ30’ đến 16 giờ; từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, dự kiến nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/11/2019)

– Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Phòng Văn thư (lầu 1), khu hành chính Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: Khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Điện thoại: 02923 738116

5. Hình thức và nội dung xét tuyển

Hình thức: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển

Nội dung xét tuyển:

Theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: Sửa đổi, bổ sung Điều 11 và Điều 12 thành Điều 11

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm.

– Vòng 2:

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Cụ thể nội dung như sau:

+ Phần kiến thức chuyên môn: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí dự tuyển (40 điểm);

+ Phần kiến thức chung về Luật: Luật viên chức năm 2010, Bộ Luật lao động, Luật khám bệnh, chữa bệnh (30 điểm);

+ Phần kiến thức về ứng xử, giao tiếp: Quy tắc ứng xử ngành y tế (Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014), kỷ năng giao tiếp, xử lý tình huống khi giao tiếp (30 điểm).  

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn

6. Thời gian, địa điểm xét tuyển:

– Thời gian: Tổ chức xét tuyển dự kiến từ ngày 28/11/2019.

– Địa điểm xét tuyển: Lầu 1, Phòng họp Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ, khu vực Bình Hòa A, Phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

7. Phí xét tuyển:

Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/người dự xét tuyển (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức);

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển được niêm yết công khai niêm yết tại bảng thông tin của Bệnh viện dự kiến 13/11/2019;

Người dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ gởi qua bưu điện và nộp thay;

Không hoàn lại lệ phí đối với các hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển;

Không giải quyết đối với bất cứ trường hợp nào đến nhận và nộp hồ sơ không đúng thời gian quy định;

Các thông tin về đợt tuyển dụng của Bệnh viện sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện, địa chỉ http://bvtamthanct.vn và niêm yết tại bảng thông tin của Bệnh viện.

8. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức:

Theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: Sửa đổi, bổ sung Điều 17/.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here