Vai trò kênh kali trong bệnh nguyên tăng aldosterone máu nguyên phát – TS.BS. Đặng Công Lữ (BV Đa Khoa Đà Nẵng)

2
2286

2 COMMENTS

  1. 5.NHOM THU?C L?I TI?U TI?T KI?M KALI: CH?T D?I KHANG ALDOSTERONE: SPIRONOLACTON *D?c tinh: -tang Kali huy?t. -dung lau gay r?i lo?n sinh d?c: ch?ng vu to ? nam, ch?ng r?m long va r?i lo?n kinh nguy?t ? n?. -gay r?i lo?n tieu hoa, viem, xu?t huy?t d? day. *Ch?ng ch? d?nh: -b?nh nhan tang Kali huy?t. -loet d? day- ta trang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here