Phân độ gãy xương hở theo Gustilo

0
6120

Phân loại gẫy xương hở co vai trò rất quan trọng trong điều trị gẫy xương hở. Hiện nay trên thế giới có nhiều cách phân độ gẫy xương hở đang được áp dụng. Các bảng phân loại này đều dựa trên 4 tiêu chí là:

– Kích thước vết thương.

– Tình trạng tổn thương phần mềm,

– Mức độ ô nhiễm.

– Tình trạng tổn thương xương và các tổn thương phối hợp.

Bảng phân loại gẫy xương hở của Gustilo lần đầu tiên Gustilo cùng với Anderson đưa ra năm 1976; đến năm 1984,trên cơ sở bảng phân độ này Gustilo đã đưa ra một bảng phân loại gẫy xương hở mang tên ông. Hiện nay đây là một trong những bảng phân độ gẫy xương hở được nhiều tác giả ưa dùng trong lâm sàng. Ở Việt Nam hiện nay bảng phân loại gẫy xương hở này đang được áp dụng rộng rãi. Bảng phân loại gãy xương hở theo Gustilo như sau:

+ Độ 1: vết thương rách da có đường kính nhỏ hơn hoặc = 1 cm, phần mềm xung quanh ổ gẫy bị tổn thương không nhiều. Xương gẫy đơn giản: gãy ngang hoặc gẫy chéo vát và di lệch không nhiều. Với các gẫy xương hở độ I, nếu đến sớm sau khi cắt lọc vết thương có thể khâu kín và điều trị như một gãy xương kín..

+Độ II: vết thương có đường kính >1cm nhưng phần mềm xung quanh bị tổn thương không nhiều. Tổn thương gẫy xương giống như độ I. Đối với loại gãy xương này, nếu đến sớm thì cũng cắt lọc vết thương và điều trị như gẫy xương kín.

+ Độ IIIA: Vết thương gẫy xương hở có phần mềm bị tổn thương nặng nề, xương gẫy phức tạp, di lệch lớn, mức độ ô nhiễm nặng, nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Tổn thương phần mềm tuy rộng nhưng sau khi cắt lọc vết thương thì ổ gẫy vẫn được che phủ hợp lý. Đối với gẫy hở độ IIIA trở lên, dù đến sớm hay đến muộn thì phương pháp cố định tốt nhất vẫn là khung cố định ngoài.

+ Độ III B:vết thương gãy hở như độ IIIA nhưng mất mô mềm rộng, sau khi cắt lọc vết thương, phần mềm còn lại không thể che phủ kín ổ gẫy, đòi hỏi  phải thực hiên các phẫu thuật tạo hình phủ bổ sung để che phủ kín phần xương lộ.

+ Độ III C vết thương gãy mở giống độ IIIA nhưng có thêm tổn thương mạch máu chính của chi buộc phaỉ phẫu thuật phục hồi lại sự lưu thông của mạch máu, nếu không phục hồi được thì phải cắt cụt chi.

Như vậy đối với các vết thương gẫy xương hở do hỏa khí thì đối chiếu với bảng phân loại của Gustilo đều là từ gẫy hở độ III A trở lên do đều là những vết thương có thương tổn phức tạp ở phần mềm, ở ổ gẫy và đặc biệt là tình trạng ô nhiễm nặng tại vết thương…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here