Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận không qua thi tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 28/2/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế.

 

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức năm 2020

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here