Căn cứ Công văn số 50/SNV-CCVC ngày 22.1.2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn năm 2020;

Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng viên chức cần tuyển

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 79 người, trong đó: Tại trung tâm Y tế: 67 người; tại trạm y tế xã, phường: 7 người; cán bộ chuyên trách dân số-kế hoạch hoá gia đình tuyến xã: 5 người.

2. Trình độ chuyên môn ở những vị trí việc làm viên chức cần tuyển dụng:

Tại Trung tâm: 67 người.

– Nhóm hoạt động nghề nghiệp: 62 người:

+ Vị trí việc làm bác sĩ: 10 người.

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ y khoa hoặc bác sĩ đa khoa: 8 người; bác sĩ y học cổ truyền: 2 người;

+ Vị trí việc làm dược: 9 người

Trình độ chuyên môn: Đại học dược: 1 người; cao đẳng dược: 4 người; cử nhân cao đẳng thực hành ngành dược: 1 người; trung cấp dược: 3 người.

+ Vị trí việc làm điều dưỡng: 33 người

Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng đa khoa: 1 người; cử nhân điều dưỡng chuyên ngành điều dưỡng gây mê hồi sức: 1 người; cao đẳng điều dưỡng hoặc cao đẳng ngành điều dưỡng: 19 người; trung cấp điều dưỡng: 8 người; trung cấp hộ sinh có chứng chỉ chuyển đổi sang điều dưỡng 1 người; y sĩ chuyển đổi điều dưỡng: 2 người; y sĩ y học cổ truyền chuyển đổi điều dưỡng: 1 người.

+ Vị trí việc làm kỹ thuật y: 5 người

Trình độ chuyên môn: Cử nhân xét nghiệm y học: 2 người; cao đẳng xét nghiệm:01 người; cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học: 1 người; trung cấp kỹ thuật hình ảnh y học: 1 người.

+ Vị trí việc làm hộ sinh: 5 người

Trình độ chuyên môn: Đại học điều dưỡng sản phụ khoa: 1 người; cử nhân điều dưỡng chuyên ngành điều dưỡng sản phụ khoa: 3 người; hộ sinh trung học: 1 người.

– Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 5 người

+ Vị trí việc làm tài chính kế toán: 2 người

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành kế toán: 1 người; cao đẳng kế toán: 1 người.

+ Vị trí việc làm kế hoạch tổng hợp: 01 người;

Trình độ chuyên môn: cao đẳng điều dưỡng.

+ Vị trí việc làm quản lý chất lượng: 2 người;

Trình độ chuyên môn: cao đẳng dược: 1 người; cao đẳng điều dưỡng: 1 người.

Tại Trạm Y tế tuyến xã, phường: 7 người:

Nhóm hoạt động nghề nghiệp: 7 người

– Vị trí việc làm y sĩ: 05 người;

Trình độ chuyên môn:

+ Y sỹ: 4 người: Trạm Y tế phường Long Xuyên: 1 người; Trạm Y tế phường Tân Dân: 1 người; Trạm Y tế phường Thái Thịnh: 1 người; Trạm Y tế xã Lạc Long: 1 người;

+ Y sỹ, có chứng chỉ định hướng y học cổ truyền: 1 người: Trạm Y tế phường Tân Dân.

– Vị trí việc làm hộ sinh: 2 người;

Trình độ chuyên môn: Trạm Y tế phường Long Xuyên: 1 cử nhân điều dưỡng ngành điều dưỡng sản phụ khoa; Trạm Y tế xã Quang Thành: 1 trung cấp hộ sinh.

Cán bộ chuyên trách dân số-kế hoạch hoá gia đình tuyến xã: 5 người:

Trình độ chuyên môn: Xã Lạc Long: 1 cao đẳng điều dưỡng; xã Thượng Quận: 1 cao đẳng dược; phường Thất Hùng: 1 y sĩ; phường Phú Thứ: 1 cao đẳng dược; phường Phạm Thái: 1 y sĩ.

III. Nội dung Phiếu đăng kí dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

1. Phiếu đăng kí dự tuyển

Mẫu phiếu đăng kí dự tuyển kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29.11.2018 của Chính phủ.

2. Thời hạn và địa điểm nhận Phiếu đăng kí dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính – tầng 3, nhà E (Bệnh viện đa khoa huyện cũ), Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn.

Địa chỉ: Số 294, đường Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương.

3. Số điện thoại liên hệ: 02203.524.299.

IV. Nội dung và hình thức xét tuyển, thời gian và địa điểm xét tuyển, lệ phí xét tuyển:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

– Vòng 2: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm:

– Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

– Thời gian hướng dẫn ôn tập và phỏng vấn: Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn sẽ thông báo sau.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/thí sinh.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn, SĐT: 02203.524.299.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here