CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN – PGS NGUYỄN VĂN ĐOÀN

0
1256

Tên tài liệu: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN 

Tác giả: PGS NGUYỄN VĂN ĐOÀN – TT DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH – BV BẠCH MAI

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Xem trực tuyến:

 

Người kiểm duyệt: Adminitrator

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here