KHUYẾN CÁO 2010 VỀ CÁC BỆNH LÝ TIM MẠCH VÀ CHUYỂN HÓA – HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM

0
1088

Tên sách: KHUYẾN CÁO 2010 VỀ CÁC BỆNH LÝ TIM MẠCH VÀ CHUYỂN HÓA 

Tác giả/ Chủ biên: HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM

Bộ môn/ Trường:HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2011

Chuyên ngành: NỘI TIM MẠCH, NỘI TIẾT – CHUYỂN HÓA

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here