Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị suy tim – Hội tim mạch học quốc gia Việt Nam

0
1821

Tên sách: Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị suy tim

Tác giả/ Chủ biên: Hội tim mạch học quốc gia Việt Nam

Bộ môn/ Trường: Hội tim mạch học quốc gia Việt Nam

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2015

Chuyên ngành: NỘI TIM MẠCH

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here