CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN THEO KIỂU HÌNH LÂM SÀNG VÀ SINH BỆNH HỌC THỰC TIỄN ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM 2017

1
911

Tên tài liệu: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN THEO KIỂU HÌNH LÂM SÀNG VÀ SINH BỆNH HỌC THỰC TIỄN ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM 2017

Tác giả: GS DƯƠNG QUÝ SỸ

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Xem trực tuyến:

 

Người kiểm duyệt: Adminitrator

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here