KHUYẾN CÁO VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 2018 – HỘI TIM MẠCH HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM

0
1804

Tên sách: KHUYẾN CÁO VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 2018

Tác giả/ Chủ biên: HỘI TIM MẠCH HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ môn/ Trường:HỘI TIM MẠCH HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2018

Chuyên ngành: NỘI TIM MẠCH

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here