Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng năm 2020

0
1636

Căn cứ văn bản số 16789/UBND – THKH ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ – CP thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa năm 2020; Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa thông báo tuyển dụng viên chức và lao động hợp động theo Nghị định 68/2000/NĐ- CP năm 2020 như sau:

1. Số lượng người cần tuyển dụng: 42 người.

Tuyển dụng viên chức: 35 người gồm các vị trí:

Khối chuyên môn, nghiệp vụ:29 người, gồm các vị trí việc làm sau:

+ Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):            05 người

+ Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12):   05 người

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13):   13 người

+ Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18):     01 người

+ Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19):     03 người

+ Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16):          02 người

Khối hành chính: 06 người, gồm các vị trí việc làm sau:

+ Tổ chức hành chính, nhân sự (01.003): 01 người

+ Cử nhân Tin học/CNTT (01.003):         01 người

+ Kế toán viên (06.031):                           04 người

Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 07 người, gồm các vị trí việc làm sau:

+ Hộ lý:                                                                 06 người

+ Nhân viên sửa chữa điện nước, bảo trì thiết bị: 01 người.

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

– Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng).

– Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

– Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng.

– Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

– Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

– Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa, sản nhi.

– Tổ chức, hành chính, nhân sự, (01.003): Yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành Quản trị nhân lực, Quản lý bệnh viện, Kế toán.

– Công nghệ Thông tin (01.003): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

– Kế toán viên (06.031): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán.

– Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hoặc chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

c) Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

c1) Về trình độ ngoại ngữ:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng.

c2) Về trình độ tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Việc quy đổi chứng chỉ Ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDDT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chung chỉ ngoại ngữ, tin học).

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 20/9/2020 của Chính phủ;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: thời gian 30 ngày kể từ ngày 31/12/2020 đến ngày 31/01/2021.

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 45 phút.

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày làm việc trong tuần.

Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa; Đại chỉ Tiểu khu Ba Chè Thị trấn Thiệu Hóa huyện Thiệu Hóatỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại liên hệ: 0978.716.182

5. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Hình thức, thời gian, địa điểm xét tuyển.

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức

– Dự kiến thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 02/2021.

– Địa điểm xét tuyển: Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết xem trên trang điện tử Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa theo địa chỉ: http://bvthieuhoa@ytethanhhoa.gov.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here