Giải phẫu X quang – Dành cho đào tạo cử nhân kỹ thuật y học

0
1028

Tên sách: Giải phẫu X quang

Tác giả: Nguyễn Doãn Cường

Trường/ Bộ môn: Bộ Y tế

Nhà xuất bản:     Y học           Năm xuất bản: 2007

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Xquang, Chẩn đoán hình ảnh

Xem trực tuyến:

Mô tả nội dung: Không

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here