Tên sách: Hướng dẫn dùng thuốc trong cấp cứu

Tác giả: Bs Phạm Ngọc Minh dịch – Group Cập nhật kiến thức y khoa

Trường/ Bộ môn: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Nhà xuất bản:     /           Năm xuất bản: /

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: NỘI KHOA

Xem trực tuyến:

Mô tả nội dung: Không

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here