Tổng hợp bài giảng hóa sinh – TS Phan Hải Nam – Học viện Quân Y

0
687

Tổng hợp bài giảng hóa sinh – TS Phan Hải Nam – Học viện Quân Y

  1. CÂN BẰNG ACID – BASE

2. CHUYỂN HÓA LIDPID

3. CHUYỂN HÓA GLUCID

4. CHUYỂN HÓA PROTID VÀ ACIDNUCLEIC

5. CHUYỂN HÓA XENOBIOTIC

6. ĐẠI CƯƠNG CHUYỂN HÓA VÀ SỰ OXY HÓA KHỬ SINH HỌC

7. HÓA SINH CƠ

8. HÓA SINH GAN MẬT

9. HÓA SINH THẬN

10. HÓA SINH HORMON

11. HÓA SINH CƠ (2)

12. TRAO ĐỔI MUỐI – NƯỚC

13. THẬN VÀ NƯỚC TIỂU

14. HÓA SINH TỔ CHỨC THẦN KINH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here