Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

U xơ tử cung – PGS Phạm Huy Hiền Hào

Tên bài giảng: U xơ tử cung  Tác giả: PGS Phạm Huy Hiền Hào Trường/ Bệnh viện: / Xem trực tuyến:    

Chẩn đoán ngôi-thế, kiểu thế – Ts Nguyễn Mạnh Thắng

Tên bài giảng: Chẩn đoán ngôi-thế, kiểu thế Tác giả: Ts Nguyễn Mạnh Thắng  Trường/ Bệnh viện: ĐH Y Hà Nội Xem trực tuyến:    

U buồng trứng và thai nghén – PGS Phạm Huy Hiền Hào

Tên bài giảng: U buồng trứng và thai nghén Tác giả: PGS Phạm Huy Hiền Hào Trường/ Bệnh viện: / Xem trực tuyến:    

Thiểu ối – TS Nguyễn Mạnh Thắng

Tên bài giảng: Thiểu ối  Tác giả: TS Nguyễn Mạnh Thắng Trường/ Bệnh viện: BV Phụ sản Trung ương Xem trực tuyến:    

Thăm dò trong phụ khoa – Ths Đàm Thị Quỳnh Liên

Tên bài giảng: Thăm dò trong phụ khoa Tác giả:Ths Đàm Thị Quỳnh Liên Trường/ Bệnh viện: ĐH Y Hà Nội Xem trực tuyến:    

Song thai – PGS Lê Thị Thanh Vân

Tên bài giảng: Song thai Tác giả: PGS Lê Thị Thanh Vân - Ths Nguyễn Văn Cân Trường/ Bệnh viện: / Xem trực tuyến:    

Sinh lý chuyển dạ – Ths Đàm Thị Quỳnh Liên

Tên bài giảng: Sinh lý chuyển dạ Tác giả: Ths Đàm Thị Quỳnh Liên Trường/ Bệnh viện: / Xem trực tuyến:    

Ung thư phụ khoa và ung thư buồng trứng – PGS Nguyễn Quốc Tuấn

Tên bài giảng: Ung thư phụ khoa và ung thư buồng trứng  Tác giả:PGS Nguyễn Quốc Tuấn Trường/ Bệnh viện: / Xem trực tuyến:    

Rối loạn kinh nguyệt – BS Lê Thị Thanh Vân

Tên bài giảng: Rối loạn kinh nguyệt  Tác giả:BS Lê Thị Thanh Vân Trường/ Bệnh viện:/ Xem trực tuyến:    

Nhiễm khuẩn hậu sản – ThS Nguyễn Duy Hưng

Tên bài giảng: Nhiễm khuẩn hậu sản  Tác giả: ThS Nguyễn Duy Hưng Trường/ Bệnh viện:/ Xem trực tuyến: