Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

120 câu hỏi thi bác sĩ nội trú và cao học chuyên ngành Y...

1. Anh hay chị hãy trình bày học thuyết âm dương? 2. Anh hay chị hãy trình bày học thuyết ngũ hành? 3. Anh hay chị...

120 CÂU HỎI THI BSNT CHUYÊN NGÀNH KÝ SINH TRÙNG – ĐH Y HÀ...

1.  Trình bày các định nghĩa: Ký sinh trùng, vật chủ, vật chủ chính, vật chủ trung gian (mỗi định nghĩa cho ví dụ minh...

120 CÂU HỎI THI VÀO CAO HỌC NĂM 2013 MÔN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

1. Trình bày khái niệm và nguyên lý cơ bản của sinh thái học. 2. Trình bày nguyên lý cơ bản của sinh thái học...

120 câu hỏi thi tuyển bác sĩ nội trú và cao học chuyên ngành...

1.Trình bày tính chất hóa học của các monosacarid. 2.Kể tên, thành phần hóa học, liên kết chính của các polysacarid. 3.Trình bày cấu tạo hóa...

120 câu hỏi ôn thi bác sĩ nội trú và cao học môn giải...

1. Trình bày một số khái niệm về tổn thương tế bào (tổn thương, tổn thương hồi phục và không hồi phục, thích nghi)? 2. Nêu...

120 CÂU HỎI GIẢI PHẪU DÙNG CHO THI TUYỂN CAO HỌC VÀ BSNT NĂM...

1. Mô tả các thành và các lỗ của ống bẹn 2. Vẽ thiết đồ cắt ngang qua ống bẹn song song với dây chằng...

ĐỀ THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ KHOA Y – ĐHYD TPHCM –...

ĐỀ THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ KHOA Y – ĐHYD TPHCM – NĂM 2010