Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

MARRIOTT PRACTICAL ELECTROCARDIOGRAPHY

Tên sách: MARRIOTT PRACTICAL ELECTROCARDIOGRAPHY Tác giả/ Chủ biên: GALEN SWAGNER - DAVID G.STRAUSS Bộ môn/ Trường: NONE Ngôn ngữ: ENGLISH Nhà xuất bản: NONE     - Năm xuất...

HỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG MỘT NGÀY – LEARN ECG IN A DAY

Tên sách: LEARN ECG IN A DAY Tác giả/ Chủ biên: SAJJM Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: KHÔNG      - Năm xuất...

Điện tâm đồ trong nhồi máu cơ tim cấp

Tên sách: ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP Tác giả/ Chủ biên: STEPHEN W.SMITH - DEBORAH L.ZVOSEC -... Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ:...

Đọc điện tâm đồ dễ hơn

Tên sách: ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ DỄ HƠN Tác giả/ Chủ biên: NGUYỄN TÔN KINH THI Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: KHÔNG ...

Điện tâm đồ ứng dụng lâm sàng – Trần Kim Sơn

Tên sách: ĐIỆN TÂM ĐỒ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG Tác giả/ Chủ biên: TRẦN KIM SƠN Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản:NXB Y...

Điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng – ĐH Y Dược TP Hồ...

Tên sách: ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN NỘI - ĐH Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Bộ...

Các hội chứng điện tâm đồ

Tên sách: CÁC HỘI CHỨNG ĐIỆN TÂM ĐỒ Tác giả/ Chủ biên: KHÔNG Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản:KHÔNG      - Năm xuất...

Bước đầu đọc điện tâm đồ

Tên sách: BƯỚC ĐẦU ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ Tác giả/ Chủ biên: KHÔNG Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: KHÔNG     - Năm...

Bài tập điện tâm đồ

Tên sách: BÀI TẬP ĐIỆN TÂM ĐỒ Tác giả/ Chủ biên: M.ENGLERT - R.BERNARD - Người dịch: TRƯƠNG THANH HƯƠNG - PHẠM THÁI SƠN -...

Atlas điện tâm đồ – Nguyễn Quang Toàn

Tên sách: ATLAS ĐIỆN TÂM ĐỒ Tác giả/ Chủ biên: NGUYỄN QUANG TOÀN Bộ môn/ Trường: NGUYỄN QUANG TOÀN Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: KHÔNG   ...