Thứ Tư, Tháng Hai 21, 2024

Dược thư quốc gia Việt Nam – Dùng cho tuyến y tế cơ sở...

Sách:DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: Y HỌC          ...

Sổ tay thuốc và biệt dược – Lê Đình Sáng

Sách: SỔ TAY THUỐC VÀ BIỆT DƯỢC Tác giả/ Chủ biên: LÊ ĐÌNH SÁNG Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản:...

Dược thư quốc gia Việt Nam – Năm 2009

Sách: DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM  Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: Y...

Dược lý lâm sàng – Lê Đình Sáng

Sách: DƯỢC LÝ LÂM SÀNG Tác giả/ Chủ biên: LÊ ĐÌNH SÁNG Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: KHÔNG   ...

Drug Dose 2008 – Liều lượng và cách dùng thuốc

Sách: DRUG DOSE  Tác giả/ Chủ biên: KHÔNG Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG ANH Nhà xuất bản: KHÔNG           - Năm xuất bản:...

Đông Y dược – Lê Đình Sáng

 Sách: ĐÔNG Y DƯỢC 2.0 Tác giả/ Chủ biên: LÊ ĐÌNH SÁNG Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: KHÔNG         ...

Sinh học đại cương – Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học –...

Tên sách: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG Tác giả/ Chủ biên: PGS TS CAO VĂN THU Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản:...

Sinh học phân tử – Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học –...

Tên sách: SINH HỌC PHÂN TỬ Tác giả/ Chủ biên: GS NGUYỄN VĂN THANH Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: GIÁO...

Hóa sinh học – Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học – Bộ...

Tên sách: HÓA SINH HỌC Tác giả/ Chủ biên: TS TRẦN THANH NHÃN  Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: GIÁO DỤC...