Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 2, 2023

Liệu pháp Oxy

Tên sách: Liệu pháp Oxy Tác giả/ Chủ biên: TÀI LIỆU TẬP HUẤN Bộ môn/ Trường: TÀI LIỆU TẬP HUẤN Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: LƯU HÀNH...

100 case lâm sàng bụng – sách dịch

Tên sách: 100 case lâm sàng bụng - sách dịch Tác giả/ Chủ biên: / Bộ môn/ Trường: / Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: /   - Năm...

Sơ cứu, cấp cứu và điều trị bỏng – Viện bỏng quốc gia

Sách: SƠ CỨU, CẤP CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ BỎNG Tác giả/ Chủ biên: VIỆN BỎNG QUỐC GIA Bộ môn/ Trường: VIỆN BỎNG QUỐC GIA Ngôn ngữ: TIẾNG...

Sổ tay phẫu thuật bằng hình vẽ – Tập cổ ngực bụng – GS...

Sách: SỔ TAY PHẪU THUẬT BẰNG HÌNH VẼ Tác giả/ Chủ biên: GS NGUYỄN KHÁNH DƯ Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC HUẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà...

Phẫu thuật tiết niệu trẻ em – GS Nguyễn Thanh Liêm

Sách: PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU TRẺ EM Tác giả/ Chủ biên: GS NGUYỄN THANH LIÊM Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI. Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất...

Phẫu thuật thực hành – Bộ y tế

Sách: PHẪU THUẬT THỰC HÀNH Tác giả/ Chủ biên: GS ĐẶNG HANH ĐỆ Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI, BỘ Y TẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà...

Phẫu thuật thực hành – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Sách: PHẪU THUẬT THỰC HÀNH Tác giả/ Chủ biên: BS CKII NGUYỄN HỒNG RY Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Ngôn ngữ: TIẾNG...

Phẫu thuật nội soi điều trị tràn khí màng phổi tự phát – GS...

Sách: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT Tác giả/ Chủ biên: GS TS PHẠM VINH QUANG Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn...