Thứ Tư, Tháng Hai 21, 2024

Triệu chứng học nội khoa – ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

Tên sách: TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA Tác giả/ Chủ biên: CHÂU NGỌC HOA - BỘ MÔN NỘI Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC TP HỒ...

Bệnh học nội khoa – 2 tập – ĐH Y Hà Nội

Tên sách: BỆNH HỌC NỘI KHOA Tác giả/ Chủ biên: NGÔ QUÝ CHÂU Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: Y...

Hồi sức tích cực cơ bản – Sau đại học – Bệnh viện Bạch...

Tên sách: HỒI SỨC TÍCH CỰC CƠ BẢN Tác giả/ Chủ biên: BỆNH VIỆN BẠCH MAI Bộ môn/ Trường: BỆNH VIỆN BẠCH MAI Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà...

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Vietnamese) – Sinh lý Guyton – Sách...

Tên sách: Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology Tác giả/ Chủ biên: Guyton and Hall  Bộ môn/ Trường: Không Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: /   ...

Giáo trình nội thần kinh – ĐH Y Dược Huế

Tên sách: GIÁO TRÌNH NỘI THẦN KINH Tác giả/ Chủ biên: PGS TS HOÀNG KHÁNH Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC HUẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất...

Cơ chế triệu chứng học – Sách dịch

Tên sách: CƠ CHẾ TRIỆU CHỨNG HỌC Tác giả/ Chủ biên: MARK DENNIS,... Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: KHÔNG    - Năm...

Triệu chứng học thần kinh – Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa...

Tên sách: TRIỆU CHỨNG HỌC THẦN KINH Tác giả/ Chủ biên: PGS LÊ QUANG CƯỜNG Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản:...

Bệnh học cơ xương khớp nội khoa – Dùng cho đào tạo sau đại...

Tên sách: Bệnh học cơ xương khớp nội khoa Tác giả/ Chủ biên: PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Lan Bộ môn/ Trường: Bộ Y Tế Ngôn ngữ: TIẾNG...

Giáo trình gây mê hồi sức cơ sở – ĐH Y Huế

Tên sách: GIÁO TRÌNH GÂY MÊ HỒI SỨC CƠ SỞ Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN GÂY MÊ HỒI SỨC Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN GÂY...

100 case lâm sàng bụng – sách dịch

Tên sách: 100 case lâm sàng bụng - sách dịch Tác giả/ Chủ biên: / Bộ môn/ Trường: / Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: /   - Năm...