Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

Sản phụ khoa – Đại học Y Dược Huế

Sách: SẢN PHỤ KHOA Tác giả/ Chủ biên: ĐH Y DƯỢC HUẾ Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC HUẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: ĐH HUẾ ...

Những vấn đề trong sản phụ khoa – Nguyễn Quốc Tuấn

Sách: NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG SẢN PHỤ KHOA Tác giả/ Chủ biên: NGUYỄN QUỐC TUẤN Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà...

Sinh sản nội tiết – ĐH Y Dược Huế

Sách: SINH SẢN NỘI TIẾT Tác giả/ Chủ biên: ĐH Y HUẾ Bộ môn/ Trường: ĐH Y HUẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: GIÁO DỤC   ...

Lâm sàng phụ khoa và giải phẫu bệnh – GS Đinh Văn Tùng

Sách: LÂM SÀNG PHỤ KHOA VÀ GIẢI PHẪU BỆNH Tác giả/ Chủ biên: GS BS ĐINH VĂN TÙNG Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất...

Gây mê hồi sức trong sản khoa – TS Hồ Khả Cảnh

Sách: GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG SẢN KHOA Tác giả/ Chủ biên: TS HỒ KHÁ CẢNH Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Ngôn...

Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản...

Sách: HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ Bộ môn/ Trường: BỘ...

Cấp cứu sản khoa – Bộ y tế

Sách: CẤP CỨU SẢN KHOA Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: Y HỌC           -...

Bài giảng sản phụ khoa – Sau đại học – ĐH Y Hà Nội

Sách: BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA - SAU ĐẠI HỌC Tác giả/ Chủ biên: ĐH Y HÀ NỘI Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI Ngôn ngữ:...

Bài giảng sản phụ khoa – Tập 2- ĐH Y Hà Nội

Sách: BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA - TẬP 2 Tác giả/ Chủ biên: GS DƯƠNG THỊ CƯƠNG Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN SẢN - ĐH Y...

Bài giảng sản phụ khoa – Tập 1- ĐH Y Hà Nội

Sách: BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA Tác giả/ Chủ biên: GS DƯƠNG THỊ CƯƠNG Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN SẢN - ĐH Y HÀ NỘI Ngôn ngữ:...