Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023

Sinh lý học – Bộ y tế – ĐH Y Hà Nội

Sách: SINH LÝ HỌC  Tác giả/ Chủ biên: GS PHẠM THỊ MINH ĐỨC Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: Y...

Những kỹ năng lâm sàng – sách dịch

Sách: NHỮNG KÝ NĂNG LÂM SÀNG Tác giả/ Chủ biên: CHRIS HATTON,... Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: KHÔNG         ...

ATLAS GIẢI PHẪU NGƯỜI – NĂM 2007 – BẢN ĐẸP

Sách: ATLAS GIẢI PHẪU NGƯỜI  Tác giả/ Chủ biên: FRANK H NETTER Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: Y HỌC           - Năm xuất bản:...

Điều trị học kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền...

Tên sách: ĐIỀU TRỊ HỌC KẾT HỢP Y HỌC HIỆN ĐẠI VÀ Y HỌC CỔ TRUYỀN Tác giả/ Chủ biên: KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN Bộ...

Cấy chỉ – BS Lê Thúy Anh

Tên sách: CẤY CHỈ Tác giả/ Chủ biên: BS LÊ THÚY ANH Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: Y HỌC    - Năm xuất...

Bài tập xác suất thống kê- ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

Tên sách: BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ Tác giả/ Chủ biên: ĐH Y DƯỢC TP HCM Bộ môn/ Trường:ĐH Y DƯỢC TP HCM Ngôn ngữ:...

Bài giảng atlas giải phẫu bệnh – ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tên sách: BÀI GIẢNG ATLAS GIẢI PHẪU BỆNH Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN GIẢI PHẪU BỆNH Bộ môn/ Trường: ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH Ngôn...

Atlas sinh lý học – Sách dịch

Tên sách: ATLAS SINH LÝ HỌC Tác giả/ Chủ biên: Biên dịch: VÕ TRẦN KHÚC NHÃ Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: Y...

Di truyền y học – Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa –...

Tên sách: DI TRUYỀN Y HỌC Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ, ĐH Y HÀ NỘI Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà...

Sinh lý bệnh học – ĐH Y Hà Nội

Tên sách: SINH LÝ BỆNH HỌC Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN SINH LÝ - SINH LÝ BỆNH Bộ môn/ Trường: ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Ngôn...