Thứ Tư, Tháng Hai 21, 2024

Atlas mô phôi – ĐH Y Hà Nội

Tên sách: ATLAS MÔ PHÔI Tác giả/ Chủ biên: ĐH Y HÀ NỘI Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: Y...

Bài tập xác suất thống kê- ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

Tên sách: BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ Tác giả/ Chủ biên: ĐH Y DƯỢC TP HCM Bộ môn/ Trường:ĐH Y DƯỢC TP HCM Ngôn ngữ:...

Sinh lý bệnh học – ĐH Y Hà Nội

Tên sách: SINH LÝ BỆNH HỌC Tác giả/ Chủ biên: GS NGUYỄN NGỌC LANH Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN SINH LÝ-SINH LÝ BỆNH - ĐH Y...

Hóa sinh lâm sàng – ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

Tên sách: HÓA SINH LÂM SÀNG Tác giả/ Chủ biên: ĐỖ ĐÌNH HỔ Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN HÓA SINH - ĐH Y DƯỢC TP HỒ...

Sinh học – Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa – Bộ y...

Tên sách: SINH HỌC Tác giả/ Chủ biên: GS TRỊNH VĂN BẢO - PGS TRẦN THỊ THANH HƯƠNG - PGS PHAN THỊ HOAN Bộ môn/ Trường:...

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Vietnamese) – Sinh lý Guyton – Sách...

Tên sách: Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology Tác giả/ Chủ biên: Guyton and Hall  Bộ môn/ Trường: Không Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: /   ...

Thực tập hóa sinh – ĐH Y Hà Nội

Tên sách: THỰC TẬP HÓA SINH Tác giả/ Chủ biên: PGS TS NGUYỄN NGHIÊM LUẬT Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất...

Bài giảng lý thuyết giải phẫu bệnh – ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tên sách: BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH Tác giả/ Chủ biên: GS NGUYỄN SÀO TRUNG Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN GIẢI PHẪU BỆNH -...

Phôi thai học người – ĐH Y Hà Nội

Tên sách: PHÔI THAI HỌC NGƯỜI Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN MÔ PHÔI Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản:...

Mô học – Đại học Y Hà Nội

Tên sách: MÔ HỌC Tác giả/ Chủ biên: PGS TS TRỊNH BÌNH,... Bộ môn/ Trường: MÔ HỌC VÀ PHÔI THAI HỌC - ĐH Y HÀ NỘI Ngôn...