Thứ Tư, Tháng Hai 21, 2024

Bài tập xác suất thống kê- ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

Tên sách: BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ Tác giả/ Chủ biên: ĐH Y DƯỢC TP HCM Bộ môn/ Trường:ĐH Y DƯỢC TP HCM Ngôn ngữ:...

Phôi thai học người – ĐH Y Hà Nội

Tên sách: PHÔI THAI HỌC NGƯỜI Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN MÔ PHÔI Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản:...

Color Atlas Of Anatomy – Bản tiếng anh

Tên sách: COLOR ATLAS OF ANATOMY  Tác giả/ Chủ biên: NON Bộ môn/ Trường: NON Ngôn ngữ: ENGLISH Nhà xuất bản: NON    - Năm xuất bản: NON Chuyên...

Bài giảng lý thuyết giải phẫu bệnh – ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tên sách: BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH Tác giả/ Chủ biên: GS NGUYỄN SÀO TRUNG Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN GIẢI PHẪU BỆNH -...

Sinh học – Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa – Bộ y...

Tên sách: SINH HỌC Tác giả/ Chủ biên: GS TRỊNH VĂN BẢO - PGS TRẦN THỊ THANH HƯƠNG - PGS PHAN THỊ HOAN Bộ môn/ Trường:...

Atlas sinh lý học – Sách dịch

Tên sách: ATLAS SINH LÝ HỌC Tác giả/ Chủ biên: Biên dịch: VÕ TRẦN KHÚC NHÃ Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: Y...

Ký sinh trùng y học – Dùng cho đào tạo cao đẳng xét nghiệm...

Tên sách: KÝ SINH TRÙNG Y HỌC Tác giả/ Chủ biên: ĐOÀN THỊ NGUYỆN Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: Y...

Atlas mô phôi – ĐH Y Hà Nội

Tên sách: ATLAS MÔ PHÔI Tác giả/ Chủ biên: ĐH Y HÀ NỘI Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: Y...

Hóa sinh lâm sàng – ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

Tên sách: HÓA SINH LÂM SÀNG Tác giả/ Chủ biên: ĐỖ ĐÌNH HỔ Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN HÓA SINH - ĐH Y DƯỢC TP HỒ...

Bài giảng giải phẫu học – 2 Tập – ĐH Y Dược Thái Nguyên

Tên sách: BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC Tác giả/ Chủ biên:TS TRỊNH XUÂN ĐÀN - BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỌC Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC...