Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

Sức khỏe môi trường – Sách đào tạo cử nhân y tế công cộng...

Sách: SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG Tác giả/ Chủ biên: PGS NGUYỄN VĂN MẠN Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: Y HỌC          ...

Khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe – Dùng cho đào tạo...

Sách: KHOA HỌC HÀNH VI VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE Tác giả/ Chủ biên: TS NGUYỄN VĂN HIẾN Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ Ngôn ngữ: TIẾNG...

Giáo trình dịch tễ học – ĐH Y Huế

Sách: GIÁO TRÌNH DỊCH TỄ HỌC Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN DỊCH TỄ HỌC - KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG Bộ môn/ Trường: ĐH Y...

Chương trình y tế quốc gia – ĐH Y Thái Nguyên

Sách: CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA Tác giả/ Chủ biên: THS NGUYỄN THU HIỀN Bộ môn/ Trường: ĐH Y THÁI NGUYÊN Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất...

Sức khỏe nghề nghiệp – ĐH Y Dược Hải Phòng

Sách: SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP Tác giả/ Chủ biên: ĐH Y DƯỢC HẢI PHÒNG Bộ môn/ Trường: KHOA YTCC - ĐH Y DƯỢC HẢI PHÒNG Ngôn ngữ:...

Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế – Bộ y tế

Tên sách: KINH TẾ  Y TẾ VÀ BẢO HIỂM Y TẾ Tác giả/ Chủ biên: NGUYỄN THỊ KIM CHÚC Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ Ngôn ngữ:...